“სეტყვა, მეწყერი და …” – ამინდები ისევ უარესდება? უზუსტესი ამინდის პროგნოზი

“სეტყვა, მეწყერი და …” – ამინდები ისევ უარესდება? უზუსტესი ამინდის პროგნოზი

გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 15 მა­ისს დღის ბო­ლო­დან 16 მა­ი­სის დღის ბო­ლომ­დე, სა­ქარ­თვე­ლო­ში (ძი­რი­თა­დად ქვეყ­ნის აღ­მო­სავ­ლეთ ნა­წილ­ში) მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ხან­მოკ­ლე წვი­მა და

ელ­ჭე­ქი, ზო­გან ძლი­ე­რი, და­სავ­ლე­თის მი­მარ­თუ­ლე­ბის ძლი­ე­რი ქარი. აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ზო­გან შე­საძ­ლე­ბე­ლია სე­ტყვა.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, მო­სა­ლოდ­ნელ­მა ნა­ლე­ქებ­მა შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყლის დო­ნის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მა­ტე­ბა, პა­ტა­რა მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყალ­მო­ვარ­დნე­ბი, ხოლო მთი­ან ზო­ნებ­ში მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა-გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს.

Leave a Comment