“ღონისძიებაზე ანუკი ბრწყინავდა…” – ნახეთ როგორ საოცრად გამოიყურებოდა ანუკი არეშიძე დღეს ღონისძიებაზე

“ღონისძიებაზე ანუკი ბრწყინავდა…” – ნახეთ როგორ საოცრად გამოიყურებოდა ანუკი არეშიძე დღეს ღონისძიებაზე

ი­ლი­სის მერი და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის დღი­სად­მი მი­ძღვნილ ღო­ნის­ძი­ე­ბას მე­უღ­ლეს­თან და უფ­როს შვილ­თან ერ­თად და­ეს­წრო. ანუ­კი არე­ში­ძე, რო­გორც ყვე­ლა სხვა ოფი­ცი­ა­ლურ თუ არა­ო­ფი­ცი­ა­ლურ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე, დღე­საც არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­და. ცე­რე­მო­ნი­ას თბი­ლი­სის პირ­ვე­ლი ლედი ელე­გან­ტუ­რი ლუ­ქით და­ეს­წრო.

კახა კა­ლა­ძის თქმით, 26 მა­ი­სი სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დღეა, რო­მელ­საც გაფრ­თხი­ლე­ბა და დაც­ვა სჭირ­დე­ბა.

“ვუ­ლო­ცავ სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლოს ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მთა­ვარ დღე­სას­წა­ულს. პირ­ველ რიგ­ში, ვუ­ლო­ცავ ყვე­ლა იმ ადა­მი­ანს, ვინც მარ­თლაც ღირ­სე­უ­ლად, კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რად, პა­ტი­ოს­ნად ემ­სა­ხუ­რე­ბა ჩვენს ქვე­ყა­ნას, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ყვე­ლა სფე­რო­ში. გან­სა­კუთ­რე­ბით, მინ­და მი­ვუ­ლო­ცო ჩვენს ჯა­რის­კა­ცებს, რომ­ლე­ბიც ყვე­ლა­ფერს აკე­თე­ბენ იმის­თვის, რომ ქვე­ყა­ნა­ში იყოს მშვი­დო­ბა და სტა­ბი­ლუ­რო­ბა.

მინ­და, მი­ვუ­ლო­ცო ჩვენს პო­ლი­ცი­ე­ლებს, რომ­ლე­ბიც თა­ვი­ან­თი სი­ცო­ცხლის ფა­სად, დგა­ნან ქვეყ­ნის სა­და­რა­ჯო­ზე. ეს დღე მარ­თლაც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია – დღე, რო­მე­ლიც ჩვენ­მა წი­ნაპ­რებ­მა სის­ხლით, ოფ­ლით მო­ი­პო­ვეს და მას გაფრ­თხი­ლე­ბა, დაც­ვა სჭირ­დე­ბა. კი­დევ ერთხელ გი­ლო­ცავთ დღე­ვან­დელ დღეს. დი­დე­ბა გმი­რებს, დი­დე­ბა ყვე­ლა იმ ადა­მი­ანს, ვინც თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­თვის ბრძო­ლას შე­ე­წი­რა“, – გა­ნა­ცხა­და კახა კა­ლა­ძემ.

Leave a Comment