როგორ გამოიყურებოდა თურქების ყველაზე ლამაზი და პოპულარული მსახიობი ჰანდე ერჩელი პლასტიკურ ოპერაციებამდე ?

როგორ გამოიყურებოდა თურქების ყველაზე ლამაზი და პოპულარული მსახიობი ჰანდე ერჩელი პლასტიკურ ოპერაციებამდე ?

27 წლის ჰან­დე ერ­ჩე­ლი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი თუქრი მსა­ხი­ო­ბია, რომ­ლის კა­რი­ე­რა­შიც უკვე არა­ერ­თი რო­ლია. მას მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით ფა­ნე­ბის არ­მია ჰყავს. “ინ­სტაგ­რამ­ზე” ჰან­დეს გა­მომ­წერ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა 2 მი­ლი­ონს აჭარ­ბებს. ის ძი­რი­თა­დად რო­მან­ტი­კუ­ლი კო­მე­დი­ე­ბის მსა­ხი­ო­ბად მო­ი­აზ­რე­ბა, თუმ­ცა ძა­ლე­ბი დრა­მა­შიც მო­სინ­ჯა.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მსა­ხი­ო­ბი იმ ვარ­სკვლავ­თა რი­ცხვს მი­ე­კუთ­ვნე­ბა, რომ­ლებ­საც არა­ერ­თი პლას­ტი­კუ­რი ოპე­რა­ცია აქვთ გა­კე­თე­ბუ­ლი. ძველ ფო­ტო­ებ­ში ის მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ვი­ზუ­ა­ლი­თაა, ხოლო რო­გორც ახლა მისი გულ­შე­მატ­კივ­რე­ბი ამ­ბო­ბენ, გა­ცი­ლე­ბით უფრო მომ­ხიბ­ვლე­ლია.

ჰან­დე თა­ვად არას­დროს სა­უბ­რობს პლას­ტი­კურ ოპე­რა­ცი­ებ­ზე, თუმ­ცა თუკი ძველ და ახალ სუ­რა­თებს შე­ა­და­რებთ, გან­სხვა­ვე­ბა ცხა­დია. გარ­და ამი­სა, ჰან­დე ზედ­მეტ კი­ლოგ­რა­მებ­საც ებ­რძო­და და სა­ბო­ლო­ოდ, ბევ­რი შრო­მის და მონ­დო­მე­ბის წყა­ლო­ბით, სა­სურ­ველ შე­დეგს მი­აღ­წია.

Leave a Comment